Omställningsstöd & karriärcoachning

Winge terapi & coaching erbjuder omställningsstöd och jobbcoachning till både arbetsgivare och privatpersoner. För arbetsgivare innebär det att ni kan erbjuda en medarbetare som blivit uppsagd en möjlighet att dels få ett stöd i själva omställningsprocessen och en snabbare väg till ett nytt arbete.

Slide background
Jobb- och karriärcoaching
Winge Coaching erbjuder omställningsstöd åt både arbetsgivare och medarbetare genom ett individanpassat coachnings program. Oavsett om du sitter i en chefsroll med personalansvar eller om du är arbetstagare och blivit uppsagd, skräddarsyr jag coachningen utifrån var du befinner dig och efter dina behov. Du får en personlig jobbcoach och jag arbetar med individuella möten där vi alltid utgår ifrån dina förutsättningar och din situation i livet.

385x252_suitI coach-samtalet stödjer jag dig som klient att hitta din väg, din egen sanning. Som coach agerar jag som bollplank och samtalspartner, med frågor, stöd, uppmuntran och utmaningar. Allt för att du ska hitta det som är sant för dig, släppa det som inte är ditt och frigöra energi för att nå din fulla potential och dina mål.

Som jobbcoach stödjer jag dig med att:
Coaching - hur går det till?