Parterapi i Stockholm

Syftet med parterapi är att minska konflikter och kommunikationssvårigheter i en parrelation. Att leva i en relation är inte alltid lätt. Om du upplever att du och din partner har svårt att kommunicera, bråkar mycket eller lider av svartsjuka så kan parterapi hjälpa er. Parterapi är hälsosamt för förhållanden eftersom det bearbetar känslor och situationer som ni kanske tidigare har undvikit att prata om. Samtal och reflektioner under terapin kan främja kärleken och er kommunikation. Tillsammans kommer vi fram till konstruktiva lösningar och bearbetar konflikter. Ni som söker parterapi i Stockholm är varmt välkomna till Winge Terapi & Coaching.

Parterapi – samlevnadsfrågor och konflikt

Parterapi genomförs i form av gemensamma samtal med paret och terapeuten. Orsaken till konflikter och problem i en relation kan vara många. Det kan handla om allt från kommunikationssvårigheter till otrohet. Ni kanske upplever att ni har svårt att kommunicera och förmedla hur ni känner. Att leva i en relation kan ibland vara svårt. Konflikter och irritation kan göra att man glider ifrån varandra. Faktorer i vardagslivet som stress, jobb och barn kan leda till relationsproblem.

Att gå i parterapi visar en vilja att arbeta med er relation. Tillsammans utforskar vi ert förhållande genom att gå igenom och kartlägga era problem. Det är viktigt att kommunicera och förstå hur man ska hantera konflikter och faktorer som kan skada ert förhållande. Vår parterapi i Stockholm riktar sig till alla par, oavsett ålder och sexuell läggning.

Samtal under parterapi

Parterapi fokuserar på att lösa problem mellan dig och din partner, till skillnad från individuell terapi, som främst fokuserar på individen. Trots att parterapi skiljer sig från individuell terapi så bortser inte terapeuten från individuella problem under sessionen. Det kan handla om traumatiska händelser och förhållanden under barndomen som påverkar ert förhållande idag.

En viktig del av processen handlar om att påminna paret om de positiva sakerna som fungerar bra i förhållandet. Parterapeuten har en avgörande roll som fördelar de individuella tankarna jämlikt mellan partnerna. Terapeuten ger er båda utrymme och tid att uttrycka känslor och tankar. Genom detta kan förutsättningar skapas för att ha öppna och ärliga samtal utan attacker och höjda röster. Terapeuten är både objektiv och opartisk under samtalen. Tillsammans med parterapeuten hittar ni nya vägar att kommunicera och förstå varandra.

Terapi löser problem – stora som små

Alla relationer ser olika ut. Oavsett om ni lever i en relation med ständiga bråk och konflikter eller lider av minimala svårigheter så kan parterapi vara av nytta för er relation. Parterapi kan ibland vara sista lösningen för att förhållandet inte ska falla samman. Det finns flera vanliga tecken på att ett par bör söka hjälp. Det kan handla om brist på förtroende och svårigheter att prata om problem. Det kan vara återkommande bråk, känslor av ensamhet även när du är tillsammans med din partner. En stort tecken är funderingar på skilsmässa eller att avsluta relationen.

Om ni ständigt bråkar om samma problem, saknar närhet till varandra eller upplever att förhållandet tar mer energi än det ger kan parterapi hjälpa er. Från att ni börjar uppleva problem så är det bättre att gå i terapi i ett så tidigt skede som möjligt, innan dessa konflikter skadar er relation för mycket. Parterapi kan också vara förebyggande för att ni ska kunna hantera era konflikter på ett mer empatiskt och förstående sätt. Parterapi ger er relation effektiva verktyg för att skapa en mer hälsosamt förhållande.

Parterapi i Stockholm

Om du upplever problem i ditt förhållande så kan parsamtal hjälpa dig. Många studier visar att parterapi har en positiv effekt på förhållanden och förbättrar kommunikationen. Det finns många par som har gått från djupt olyckliga till att få en kärleksfull och stark relation. Det är dock viktigt att båda parterna är villiga att samarbeta och förbättra relationen. 

Terapins resultat varierar från fall till fall. Ibland kan parsamtal rädda er relation och återinföra kärlek och passion till förhållandet. I andra fall kan en bättre lösning vara separation. I sådana fall kan det leda till en mer harmonisk och empatisk separations process. Syftet med terapin är att ge er relation en till chans för att hitta tillbaka till varandra.

Slide background

Vanliga teman i terapin

  • Relationsproblem
  • Svartsjuka
  • Otrohet
  • Kommunikationsproblem
  • Brist på tillit
  • Skilsmässa